Tájékoztatók a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által nyilvánosan és zártkörűen forgalomba hozott jelzáloglevelek és kötvények lejárat előtti visszavásárlásokról