KÖZLEMÉNY

 

Holding társaságot alapít az MTB és az MKB Bank

A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre

 

2020. május 15. – Közös pénzügyi holding társaság létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB), amelybe a két pénzintézet egyenlő tulajdonrésszel lép be. A Magyar Bankholding Zrt. feladata nemzetközi tanácsadók bevonásával megvizsgálni és előkészíteni egy új, jelentős piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét, a bankok közti szinergiák, valamint az együttműködésükben rejlő jelentős működési és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával. A Takarékbank és az MKB összesen 1,3 millió fős ügyfélbázissal, 840 bankfiókkal, 4300 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 2600 milliárd forintos hitelállománnyal és 3100 milliárd forintos betétállománnyal Magyarország második legnagyobb szereplője lehet.

 

A két pénzintézeti csoport jól kiegészíti egymást mind az ügyfélkör, a szolgáltatások összetétele, mind az üzleti fókusz tekintetében. A Takarék Csoport főként kisvárosi és kistelepülési lakossági, agrár- és mikro-, illetve kkv vállalati ügyfeleihez, önkormányzati kapcsolataihoz kiválóan illeszkedik az MKB városi affluens ügyfélköre, privátbanki és nagyvállalati és lízing portfóliója. A Takarék Csoport egyedülálló vidéki lefedettségéhez, kiterjedt fiók- és ATM-hálózatához remekül illeszkedik az MKB kiemelt budapesti helyszíneken található fiókhálózata. A szolgáltatások terén a Takarék Csoport mikro- és kkv-hiteltermékeit, speciális egyedi agrárkonstrukcióit, az állami támogatások közvetítésében játszott vezető szerepét jól egészíti ki az MKB privátbanki és SZÉP-kártya szolgáltatása, a piacon elismert lízingkonstrukciói, valamint egyedi nagyvállalati és befektetési termékei.

Az egymást kiegészítő ügyfél-, termék- és szolgáltatásportfolió mellett számos költség- és beruházási szinergialehetőség nyílhat meg. A fiókhálózat észszerűsítésével jelentős megtakarítás érhető el, de ugyanez igaz a támogató és back office területekben rejlő szinergiákra vonatkozóan is. A mai banki működés egyik kiemelt területe az informatika. Az IT területen a működési költségek, a fejlesztések és rendszerek racionalizációja, valamint az üzemeltetési költségek jelentenek kiemelkedő potenciált.  A beruházások és szakértői költségek területén további megtakarítások érhetők el. A bankok mérethatékonyságuk és jobb alkupozíciójuk révén olcsóbb forrásokhoz is juthatnak. Elemzések szerint a két bankcsoport részleges vagy teljes cégjogi egyesülése esetén a bevételi, költség- és beruházási szinergiák kiaknázásával, a párhuzamos működések, átfedések fokozatos észszerűsítésével középtávon jelentősen csökkenthetők a működési költségek, ami erősítheti a bankcsoport versenyképességét, növekedési kilátásait, profittermelő képességét és stabilitását, miközben tovább javítja az ügyfélkiszolgálás színvonalát.

A hazai tulajdonú Takarék Csoport és az MKB Bank együttműködése a magyar gazdaság egésze számára jelentős előnyökkel járhat. Tovább erősödhet a magyar tulajdon a bankrendszerben, az új, gazdaságilag domináns, piacvezető, univerzális bankcsoport nehezebb piaci körülmények között is eredményesen működhet, amivel stabilitást és kiszámítható likviditást biztosíthat a magyar gazdaság számára. A két bank együttműködése addicionális GDP-növekedést generálhat.

A szándéknyilatkozat szerint a két bank Magyar Bankholding Zrt. néven közös pénzügyi holding társaságot hoz létre egyenlő tulajdonrésszel. A társaság leendő vezérigazgatója Vida József az MTB Zrt. (a Takarék Csoport központi bankja) elnök-vezérigazgatója, az Igazgatóság első tagjai dr. Balog Ádám az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Bencze András, valamint Vida József. A felek az alapítási engedély iránti kérelmet 2020. május végén nyújtják be a Magyar Nemzeti Bankhoz. A felek vizsgálják az MKB Bank Nyrt.-nek a hitelintézeti integrációba történő belépését is.

„A két bankcsoport fúziójával a magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű univerzális kereskedelmi bankja jöhet létre, de hogy milyen formában, azt most vizsgáljuk. Az elkövetkező hónapokban el kell döntenünk, mivel járnak jobban az ügyfeleink. Azzal, ha ezt a két bankot egyetlen óriási pénzintézetbe gyúrjuk össze, vagy ha például a Volkswagen-csoport mintáját követjük, amely egyszerre gyárt Audikat, Volkswageneket, Skodákat és Seatokat – minden piacra, minden vásárlónak azt, amire a leginkább szüksége van”. - nyilatkozta Vida József a Magyar Bankholding Zrt. leendő vezérigazgatója. „Nagy munka vár ránk az elkövetkező időszakban. A piaci verseny koncentrált tőkét és szakértelmet kíván. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági helyzetből eredő kihívásokat, a kormány gazdaságpolitikai törekvéseit, a magyar családok és vállalkozások támogatását és az ügyféligények professzionális kiszolgálását a most létrejövő szövetség képes a lehető legjobban támogatni.”

„Az MKB Pénzügyi Csoport elmúlt öt éve a hazai pénzügyi világ egyik sikertörténete. Napjainkra az MKB-t kiszámíthatóan és hatékonyan működő, modern, digitális pénzintézetté fejlesztettük. Megtartottuk régi ügyfeleinket és sikeressé váltunk az új ügyfelek megszerzésében. Tőkemegfelelésünk kitűnő, szavatoló tőkénk az elmúlt négy évben közel megduplázódott, portfóliónkat megtisztítottuk, EU vállalásainkat teljesítettük. A bank - akár egyedül, akár más utakat találva - egyértelműen alkalmas a szintlépésre. Az elmúlt években magam is rendszeresen hangsúlyoztam, hogy Magyarország érdekeit - és a bankrendszer további erősödését is - az szolgálhatja, ha a bankrendszerben növekszik a magyar tulajdon hányad és csökken a bankok száma.  A Takarékbank alkalmas partner lehet a közös gondolkodáshoz, hiszen üzleti fókuszaink kiegészítik egymást. A mostani szándéknyilatkozat aláírásával lehetőség nyílik egymás kölcsönös átvizsgálására és a lehetséges szinergiák pontos felmérésére. Őszintén bízom abban, hogy olyan együttműködési pontokat találunk, amelyek alapján nemcsak, hogy mélyíteni tudjuk kapcsolatunkat, hanem távolba mutató, új lehetőségeket leszünk képesek teremteni.” – mondta el dr. Balog Ádám az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A stratégiai együttműködés egyaránt szolgálja az érintett pénzintézetek ügyfeleinek és tulajdonosainak érdekeit, növeli a bankok piaci értékét és megfelel a Magyar Nemzeti Bank konszolidációs elvárásainak. Az együttműködés konkrét formájáról, a pénzintézetek esetleges – részleges vagy teljes – fúziójáról csak később, neves nemzetközi tanácsadók bevonásával végzett vizsgálatok és egyeztetések nyomán születik döntés.

 

Háttérinformáció

A Takarék Csoport Magyarország egyik legnagyobb bankcsoportja és a magyar pénzügyi rendszer meghatározó szereplője. A Csoport tagjai az MTB Zrt. mint integrációs üzleti irányító szervezet, a Takarékbank Zrt. mint univerzális kereskedelmi bank, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. mint szakosított hitelintézet, valamint egyéb, faktorálással, lízinggel, alapkezeléssel, informatikával és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok, leányvállalatok. A Takarék Csoport szabályszerű és prudens működését a külön jogosítványokkal rendelkező Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) ellenőrzi és felügyeli.

A Takarék Csoport országos lefedettségű, univerzális kereskedelmi bankja a korábbi takarékokat tömörítő Takarékbank Zrt., az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, amely az ország legnagyobb fiókhálózatát működteti, 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. Helyi családoknak, közösségeknek és vállalkozásoknak, idősebb és fiatalabb generációknak, falusi és nagyvárosi lakosoknak kínál személyre szabott, korszerű és megbízható pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat.

 

MKB Bank Nyrt bemutatása:

Az idén 70 éves MKB a magyar pénzügyi rendszer klasszikus bankja. A 2015 és 2019 között lefolytatott sikeres reorganizációnak köszönhetően a pénzintézet működése, szerkezete megfelel az EU bankokkal kapcsolatos feltétel- és elvárásrendszerének. Az MKB Magyarország meghatározó univerzális bankjaként, kiszámítható, tervezhető partneri kapcsolatokon keresztül teremt tartós értéket ügyfelei számára. A dinamikus fejlődési pályára állított, fejlett digitális alapokkal és stratégiával rendelkező bank hagyományosan erős nagyvállalati, privátbanki ügyfélkörrel, tanácsadói és elemzői képeségekkel rendelkezik. A pénzintézet alapértéke a felkészült, támogató, őszinte szakmai munkán alapuló professzionális ügyfélkiszolgálás.

 

 

 

RELEASE

 

MTB and MKB Bank together establish a holding company

A banking group with the second biggest total assets may be established on the Hungarian banking market.

 

 

15 May 2020 - MTB Bank of Hungarian Savings Cooperatives Co. Ltd. (MTB) and MKB Bank Plc. (MKB) signed a letter of intent on the establishment of a shared financial holding company each party holding a 50 percent share therein. Magyar Bankholding Zrt. together with involved international consultants will be responsible for reviewing, analyzing, and preparing the framework according to which the new, joint banking group having a significant market power will be established exploiting synergies between the banks and the operational and cost optimization potential of their cooperation. Takarékbank and MKB with their 1.3 million customers, 840 branches, HUF 4300 billion total assets, HUF 2,600 billion credit volume and HUF 3,100 billion deposit volume would become the second largest organization on the Hungarian banking market.

The two groups of financial institutions will complement each other perfectly considering as well as their clientele, composition of their services and business focus. The mostly urban, more affluent clientele of MKB, with its private banking, corporate and leasing portfolio will be perfectly enhanced by the Takarék Group with its municipal relations and having clientele of retail customers from small towns and small settlements as well as agricultural and other small and medium-sized enterprises. The branch system and ATM network of MKB being present at key Budapest locations will optimally complement the unique market presence and extensive branch system and ATM network of Takarék Group in the rest of the country. As for their services, the loan products of Takarék Group designed mainly for micro- and small and medium-sized enterprises, and its unique constructions provided for the participants of the agricultural market, and its leading role as agent in the provision of state aids will be perfectly complemented by the private banking and Széchenyi Pihenőkártya service of MKB and its leasing constructions recognized in the market and its unique and corporate- and investments products.

 

In addition to the complementary clientele, product and service portfolio several costs, investment and synergy opportunities may open up before them. Considerable savings are achievable by the rationalization of the branch network, but same applies to the synergies of the support and back office departments. IT is one of the key areas of the operation of the banks. In the area of IT, the rationalization of functional cost, the developments and the systems and the operating costs are the greatest potential. Additional savings can be achieved in the field of investments and expert cots. Through their economies of scale and better bargaining power cheaper sources might be also available for the banks. Pursuant to relevant analyzes if the two companies merge partially or full by the exploitation of the income, cost and investment synergies and the rationalization of the parallel operations the operational costs can be gradually reduced in the medium term which can improve the competitiveness, the growth outlook, profitability and stability of the banking group while further developing the quality of its customer service.

The fusion of the domestically owned Takarék Group and MKB Group might have significant advantages for the Hungarian economy and the whole country. The Hungarian ownership may increase further in the banking system, the new economically dominant, market leading universal banking group can operate efficiently despite the more stressful market conditions which can provide stability and predictable liquidity for the Hungarian economy. Otherwise, the cooperation of the two banks may generate additional GDP growths.

 

Pursuant to the letter of intent the two banks establish a shared financial holding company entitled ‘Magyar Bankholding Zrt.’, each party holding equal share therein. The future CEO of the company is Mr. József Vida, who is currently the director and CEO MTB Zrt. (the central bank representing Takarék Group) the first members of the board are dr. Ádám Balog as director and CEO of MKB Bank Plc., dr, András Bencze and József Vida. The parties will submit their request for foundation license at the end of May 2020 to the National Bank of Hungary. The parties investigate the possibility of the entry of MKB Bank Plc into the integration of credit institutions.

 

 

 „By the fusion of the two banking groups a universal commercial bank with the second biggest total assets in the Hungarian banking sector may be established, but its form is under investigation. We have to decide in the forthcoming months what serves our customers` interests more. If we create a single giant financial institution from the two banks or if we follow the example of the Volkswagen Group which produces Audi, Volkswagen, Skoda and Seat at the same time, however, for every market only the products that are most appropriate to the customer demand.” – said Mr. József Vida the future CEO of Magyar Bankholding Zrt. „We have a lot work to do in the upcoming period. The competition requires joint capital and expertise. We are convinced that the alliance being set up is able to support the challenges arising from the economic situation, the economic policy efforts of the government, the support of the Hungarian families and enterprises and the professional customer service.”

The past 5 years is one of the success stories of the domestic financial scene. Today, we have developed MKB into a modern, digital financial institution that works predictably and efficiently. We retained our customers and became successful in the client acquisition. Our solvency is great, in the past four years we doubled our solvency margin, we cleaned our portfolio, and we performed our undertakings towards EU. The bank, individually or by finding other paths, is ready to step up. In the past years I emphasized myself regularly that it would serve the interests of Hungary and the further strengthening of the domestic banking system if the Hungarian ownership ratio increases in the banking system and the number of the banks decreases. Takarékbank might be a suitable partner for the common thinking as our business focus complement each other. By signing this letter of intent, we will be able to examine each other and to accurately assess the possible synergies. I truly hope that we will find points of cooperation that will allow us not only to deepen our relationship, but to create far-leading new opportunities. – said dr. Ádám Balog director and CEO of MKB Bank Plc.

 

The strategic alliance serves the interest of the clients and the owners of the affected financial institutions and increase the market value of the banks and it also complies with the consolidation requirement prescribed by the National Bank of Hungary. The actual form of the cooperation, the possibilities of expansion, as well as the possible subsequent, partial or full, merger of the financial institutions will be decided on a later date with the involvement of prominent international consultants.

 

 

 

Background

 

The Takarék Group is one of the biggest banking group of Hungary and it is a key member of the Hungarian financial system. The members of the Group are MTB Bank of Hungarian Savings Cooperatives Co. Ltd. as integration business management organization, Takarékbank Zrt. is the universal commercial bank and Takarék Mortgage Bank Co Plc. as specialised credit institution and other companies and subsidiaries specialised in factoring, leasing, fund management, IT and other auxiliary financial services. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) having special licences inspects and supervises the prudent and proper operation of the Takarék Group.

 

Takarékbank Zrt as the legal successor of the Savings co-operatives is the universal commercial bank of the Takarék Group having national coverage and it is one of the biggest domestic financial institution which operates the biggest branch system in the country and it serves 1.1 million clients. It provides personalized, up-to-date and reliable financial products and services for the families, communities, companies, older and younger generations, residents in the cities and the rest of the country.

 

MKB Bank Plc.

 

70 years old MKB is the classic bank of the Hungarian financial system. As a result of the successful reorganization between 2015 and 2019 the operation, system of the financial institution follows the conditions and expectations of the EU. As a significant universal bank of Hungary MKB provides long-lasting value to its customers through its predictable partnerships. The bank set to dynamic development path and developed digital base and strategy has a traditionally strong corporate and private banking clientele, consulting and analytical skills. The core value of the financial institution is the professional customer service based on a prepared, supportive, honest professional work.